Verditakst

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Det er ikke gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.
Den ordinære Verdi- og lånetaksten inneholder:

  • En detaljert beskrivelse av overflater, innredninger osv.
  • En detaljert beskrivelse av området, nærhet til fasiliteter osv.

Den utvidede Verdi- og lånetaksten inneholder i tillegg:

  • Fuktsøk på relevante områder.
  • Enkle byggtekniske vurdering.

Det gjøres oppmerksom på at en Verdi- og lånetakst ikke egner seg til omsetning av fast eiendom.

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m. (ofte krever tiltakene søknad). Takstmannen vurderer ikke om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres over til en verditakst etter gjennomført tiltak.

Ønsker du informasjon om verditakst?

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.