Trykktesting og termografering

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald luft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens, råte og soppvekst.

For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt luftlekkasje etter krav i teknisk forskrift.

Trykktesting er en tetthetskontroll av bygget for å dokumentere om det tilfredsstiller krav i forskrift eller for å lokalisere lekkasje punkter for utbedring.

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater eller bygningsdeler. Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres.

Termografering er best egnet for deg som:

– Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering
– Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring
– Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasje
– Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppveks
– Har eldre bolig som er bygget på/om
– Har bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)
– Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard

Ønsker du informasjon om trykktesting og termografering?

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.