TJENESTER

Begrepsforklaring

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en omfattende og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En Tilstandsrapport skal være basert på en grundig befaring av byggets tekniske tilstanden. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. Tilstandsrapporter skal også beskrive tilstandssvekkelser i byggverk. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Verdi- og lånetakst

Verdi og lånetakst er en rapport med verdianslag, arealmåling samt en meget enkel teknisk beskrivelse av eiendommen på bakgrunn av en rask visuell befaring. Verdi og lånetakst har et markedsverdianslag, altså et anslag av hva takstmann tror at boligen kan selges for i markedet i dag. Låneverdi er en forsiktig antatt markedsverdi som kan gi grunnlag for langsiktig belåning.

Tilstandsrapport ved boligomsetning

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Boligsalgsrapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i tilstandsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

NS 3600

Norsk Standard nr. 3600. Denne standarden definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Den omfatter også krav til hva som skal undersøkes av fellesdeler der det er flere boenheter.

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.