Mange hytteeiere må nå måke snø for å komme inn til hytta. Husk å alltid sikre for minst 2 veier ut fra hytta, i tilfeller brann.

Generelt gjelder de samme krav til rømning for hytter som boliger. 1. etasjen har ofte tilstrekkelig rømning direkte til terreng via inngangsdør og verandadør. Men det er ikke alltid rømming fra 2. etasje eller loftetasje er tilfredsstillende i forhold til forskrift.

Fra 2. etasje skal minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu (soverom, lofstue osv).

Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5 meter. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 meter, jf. figur 5. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning

 

https://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/fagartikler/16_2013_tryggbolig.pdf—adobe-acrobat-pro.pdf