Takstforum telemark

Vi tilbyr alt innen taksering og konsulentbistand til privat, bedrifter og offentlig sektor.

Tjenester

Verditakst

Verdi- og lånetakst er en rapport med verdianslag, arealmåling samt en meget enkel teknisk beskrivelse av eiendommen på bakgrunn av en rask visuell befaring.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll skal gjennomføres på alle tiltak fra og med 1. januar 2013. Ved byggesøknader inn til kommune etter denne dato er det obligatorisk med uavhengig kontroll.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Næringstakst

Ved taksering av næringseiendom eller kombinasjonen næring/bolig, beregnes verdien ut fra dagens leieinntekter, eiendommens potensial /utviklingsmuligheter, tilstand, standard, beliggenhet etc.

 

Overtagelse ny bolig

Vi har sjekkliste med over 100 pk ved overtakelse av enebolig. Vår erfaring er at det ofte er feil eller mangler som ikke ville blitt avdekte, uten takstmanns bistand. Vi anbefaler at takstmann tar en forbefaring hvor disse punktene blir kontrollert.

Byggoppføring

Ved byggoppfølgning skal en byggekontrollør påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt. Omfang av kontrollen må avklares før oppstart slik at kundens interesse blir ivaretatt best mulig.

Vårt fellesskap er vår styrke.

Vår styrke er din trygghet.

Om oss

Takstforum Telemark ble stiftet 2017 av 5 takstfirmaer og består nå av 7 takstmenn. Med vår kompetanse og erfaring kan vi tilby kunnskap med over 200 års erfaring. Vi tilbyr takstrapporter, taksttjenester, byggoppfølging, byggekontroll og konsulentbistand til privat, bedrifter og offentlig sektor.

Takstforum Telemark

Takstforum Telemark

587

Takstforum Telemark ble stiftet i 2017 og består i dag av seks takstmenn.

3 uker siden

Takstforum Telemark
NÅ BLIR SKOGEN DIN MINDRE VERDT.For teiger med krav til landskapsplan skal minst 5 % av skogen avsettes som biologisk viktige områder jf. kravpunkt 23.Les: Norsk PEFC Skogstandard om du eier skogeiendom. ... Se merSe minde
Se på Facebook

1 måned siden

Takstforum Telemark
Energi direktivet kommer. Daniel fra Norsk takst har gode innspill hvordan vi i Norsk takst kan bidra 👍3 Takstingeniører i Takstforum Telemark tar nå utdanning energirådgivning ved Telemark og Vestfold tekniskefagskoke, og vil i tillegg ta kursing via Norsk takst som de setter opp. Takstforum Telemark har kompetansen til å bistå boligeiere. ... Se merSe minde
Se på Facebook

1 måned siden

Takstforum Telemark
Lurer du på hva tilstandsgrader er?De bygningsdelene som sjekkes skal gis en tilstandsgrad fra 0 til 3. Tilstandsgradene er fargekodet etter "trafikklysmodell". Tilstandsgrader har vært med i tidligere tilstandsrapporter også.• Tilstandsgrad 3 er ting som må utbedres umiddelbart, enten fordi de ikke er i tråd med forskriftene, eller fordi de er dårlige - for eksempel store råteskader. Fargen er rød!• Tilstandsgrad 2 er ting som bør gjøres, men der du har litt tid på deg, og er delt i lysegult for det som ikke krever umiddelbare tiltak og mørkegult for det som kan kreve tiltak. • Tilstandsgrad 1 - i grønt - indikerer at bygningsdelen bare har normal slitasje eller mindre avvik.• Og tilstandsgrad 0 - også i grønt - betyr at det ikke er noen avvik. Altså at bygningsdelen mindre enn fem år gammel, og at det i tillegg foreligger dokumentasjon på faglig utførelse. Dette betyr for eksempel at hvis badet i boligen er pusset opp for to år siden etter alle normer, og alt av dokumentasjon foreligger, så vil du kunne få tilstandsgrad 0. ... Se merSe minde
Se på Facebook

Takstforum Telemark

Porsgrunnvegen 188, 3735 Skien

35 12 26 60

Copyright © 2023 Takstforum Telemark. Design og utvikling Geekr