Takstmannen har en liste med punkter han skal gjennom når han kommer på befaring. Han skal blant annet måle opp boligens areal, og vurdere hva som skal regnes som P-rom og S-rom.
Før takstmannen kommer, bør du legge frem alle dokumenter du har på boligen. Det kan være dokumentasjon på at badet er pusset opp av fagfolk, samsvarserklæring på el-anlegget, ferdigattester, brukstillatelser, byggetegninger og så videre. Har du taksten fra da du kjøpte eiendommen kan du gjerne vise frem den også, med mindre det er svært mange år og oppgraderinger siden den ble laget.
Boligen trenger ikke være «visningsklar» når takstmannen kommer, men den bør rimelig ryddig og ren.
Takstmannen skal blant annet sjekke sluk i alle våtrom, og rør under kjøkkenvask. Å rense sluket på badet, og rydde plass i skapet under både servanten og kjøkkenvasken er lurt, slik at takstmannen kommer lettere til.
På bad og toalett vil takstmannen måle med en fuktindikator, se etter membran i sluket, sjekke at alle toalett og kraner virker, skru på dusjen og sjekke at dusjgulvet heller riktig mot sluket, og undersøke for sprukne fliser.
På kjøkkenet måler han også etter fukt, og han sjekker rørene, trykket i kjøkkenkranen, han ser etter fukt, og undersøker om fuging rundt kjøkkenvask er hel og tett.
Har du varmtvannsbereder i boligen, vil takstmannen ønske å se denne.
Han undersøker også vinduenes alder, om de er punkterte, og om det er tegn til fuktinntrengning.
Skal du selge en enebolig eller et rekkehus, vil takstmannen besiktige eventuelt loft, og også krypkjeller. Tak og drenering blir vurdert visuelt. Ha derfor en stige klar, og rydd unna ting som evt. står stablet inn langs grunnmuren utvendig. Takstmannen vil ønske å vite når taket ble skiftet sist, og også når det ble drenert rundt huset, og setter en tilstandsgrad utfra dette.
Huskeliste før takstmannen kommer
• Legg frem alle dokumenter du har på boligen
• Vask bad og kjøkken, og rens alle sluk.
• Rydd i skapene under servanter og kjøkkenkran slik at rør er lett tilgjengelige.
• Rydd unna på loft og i kjeller slik at takstmannen kommer til og kan sjekke for fukt inni hjørner etc.
• Sett frem en stige slik at tak kan besiktiges, og rydd unna ting som står rundt grunnmuren.