Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med skadespesialister for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling.

Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.