Rotter kan gjøre stor skade.

Om høsten leter mus etter ly, mens rottene storkoser seg med råtnende kompost og nedfallsfrukt i hagene. Mus er stort sett bare plagsomt å ha i hus, mens rotter derimot kan påføre strukturelle skader på bygninger på grunn av gnaging og bolbygging.
– Rottene kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der det er brunrotter. Videre kan de gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, bøker, malerier og lignende. Det er heller ikke ukjent at de kan gnage på vann- og avløpsrør, og på den måten medføre vannskader. Noe av det alvorligste er at rotter ofte gnager på strømledninger, noe som kan øke risikoen for kortslutning og brann. Datakabler og telefonledninger kan også være spesielt utsatt. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem.
Slik unngår du rotter og mus:
Sjekk at kloakk, avløp og toaletter er ok.
Monter metallnett på alle lufterør og ventiler.
Tett alltid åpne soilrør.
Sørg for å stenge av gamle og ubenyttede soil og avløpsrør.
Skru fast slukristen i gulvet.
Unngå søppel og bygningsavfall i bakgård, kjeller og loft.
Sørg for at dører og vinduer slutter tett til karmen.
Ikke mat fugler og dyr ute på bakken.
Ta opp nedfallsfrukt i hagen.
Slik oppdager du rotter og mus:
Krafselyder: Lyder i vegger eller tak, kan være mus som piler rundt.
Muselort: Da vil det være små og mørke ekskrementer, som blir lagt langs vegger eller på steder med stor museaktivitet, som i mat- eller benkeskap.
Karakteristisk lukt: Musebol avgir en lukt som ligner ammoniakk, og den vil være spesielt sterk på lukkede steder som for eksempel i benkeskap.
Skader: Mus gnager ofte på tre, plast, kabler og andre harde materialer for å holde tennene skarpe.
Bol/reir: Mus bygger reir av materiale som er revet i stykker, som for eksempel papir og tekstilbiter. Reir bygges på bortgjemte steder som f.eks. bak kjøleskap.
Gift er ulovlig
Skulle du oppdage at du har fått mus eller rotter i hus er musefeller/klappfeller som regel effektivt, men mange kvier seg for å fjerne dyrene som da blir tatt. Å legge ut gift ble forbudt i januar 2018.
– Kun en godkjent skadedyrbekjemper har nå lov å bruke gift som virkemiddel.