Som medlem i Huseierne får du 10% på følgende tjenester hos Takstforum Telemark:

Boligsalgsrapport.

Denne rapporten blir vanligvis brukt i forbindelse med eierskifte. Den er laget spesielt til det formål og inneholder en del elementer som i tillegg til å gi en god oversikt over byggets tilstand også adresserer andre punkter som lett kan bli uenighet om ved boligsalg. Den er ment å virke forebyggende på konflikter ved boligsalg.

Verditaksering av boliger.

En verditakst er en vurdering av markedsverdien av boligen og settes til den verdien takstmannen mener eiendommen kan bli solgt for på takseringstidspunktet. En verditakst som tar hensyn til beliggenhet, størrelse og standard på boligen og ellers det takstmannen mener påvirker markedsverdien.

Tilstandsrapport av boliger.

Her får du en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden på boligen.

Tomtetakst.

En tomtetakst gir vurdering av verdien på tomten.