Tilstandsrapport Bolig /Boligsalgsrapport   Priser inkl. mva

 Bolig, rekkehus, halvpart tomannsbolig m/utv. befaring opptil 200 m2 BRA. inkl. 2 bad og garasje.

        Ved flere bad i samme bolig – bad nr. 3

 

8.200,-

 

625,-

Bolig opptil 300 m2 BRA. inkl. 2 bad og garasje.

        Ved flere bad i samme bolig – bad nr. 3

 

9.200,-

625,-

Hybel i tilknytting til bolig.

  2.000,-

Leilighet en etasje – BBL standard, innvendig befaring.

  4.500,-

Leilighet to etasjer, innvendig befaring

  5.500,-

Verdivurdering i Tilstandsrapport

  2.250,-
Forhåndstakst   Etter avtale
Verditakst bolig   5.900,-
Verditakst leilighet   4.700,-
Verdivurdering (kun for refinansiering)   3.500,-
Fritidseiendom   Etter avtale
Landbrukstakst   Etter avtale
Næringstakst   Etter avtale
Skattetaksering   Etter avtale
Store/spesielle boliger/-bygg over 300 m2 BRA.   Etter avtale
Energimerking NVE (enkelt type)   1.000,-
Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet (1-2 våtrom, 2 befaringer)   9.500,-
Våtromsrapport   3.600,-
Ved manglende dokumentasjon vedr. Tilstandsrapport på nybygg, må det påregnes ekstra kostnader.    
Byggelånsoppfølging   Etter avtale
Byggoppfølging og overtagelse befaring ved kjøp av nybygg   Medgått tid
Skade- og reklamasjonstakst   Medgått tid
Trykktesting en enkel bolig opp til 200 m2 BRA   6.500,-
Trykktesting med termografering enkel bolig opp til 200 m2 BRA   10.000,-
Byggesøknad og tegninger   Etter avtale
Andre tjenester konsulent-, takst- prosjektering tjenester m.m.   Etter avtale
Timepris   1.550,-
Timepris utenfor Telemark   Etter avtale
Kjøring/kjøretid   20,- pr. km
Arealoppmåling leiligheter   1500,-
Innhenting av informasjon. Kostnad + 5 % administrativt påslag   Kostnad + 5 %
Konsulentbistand   Etter avtale
Prisene er oppdatert 23.04.21  
   
  • Ditt tittel kommer her 50% 50%

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 6 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring kan og ønsker å gi kvalitetsprodukt til våre kunder. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlands kommunene og resten av Telemark.