Overtakelse – Ny bolig eller leilighet

Overtakelse – Ny bolig eller leilighet

Overtakelse av eiendommen er en svært viktig hendelse i et byggeprosjekt. Både huskjøper / byggherre og entreprenør har sett frem til overtakelsen –  endelig kan forbrukeren ta i bruk boligen etter sitt formål, samtidig som entreprenøren får betalt resten av vederlaget han har krav på. Juridisk sett representerer overtakelsen et viktig skjæringspunkt, som utløser en rekke virkninger som for eksempel:

– Risikoen for eiendommen overtas av forbruker

– Reklamasjonsfristen begynner å løpe

– Eventuelle dagbøter opphører å løpe

– Entreprenøren har krav på å få sluttoppgjør

– Huskjøper godtar forhold som ikke blir reklamert på

Overtakelses protokoll må utarbeides og signeres for å sikre partene ved en overtakelse.

Vår erfaring er at det ofte er feil eller mangler som ikke ville blitt avdekte, uten takstmanns bistand.

Ofte avdekket feil og eller mangler er:

  • Feil fall på balkong. Det kan føre til frostskader på fliser og forkorte levetiden til balkongen.
  • Feil fall eller manglende fall på baderomsgulv iht forskrift.
  • Ikke dokumenterte løsninger jf forskrift.
  • Ventilasjonsanlegg gir feil luftmengde til soverom og andre oppholdsrom, og feil avtrekk fra bad.
  • Manglende utebod iht gjeldende krav.
  • Ikke tilstrekkelig plass til bil og adkomst til boligen.
  • Ikke trinnfri adkomst til hoveddør, iht krav i forskrift.
  • Ikke fagligutført arbeid.
  • Lodd- og helningavvik på gulv og vegger som da ikke er iht Nors Standard (NS3420).

 

Vi har sjekkliste med over 100 pk ved overtakelse av enebolig. Vi anbefaler at takstmann tar en forbefaring hvor disse punktene blir kontrollert. Listen blir sendt over til oppdragsgiver og utbygger. De vil da kunne ta stilling til punktene og eventuelt rette feil og mangler får overtakelse-forrentingen. Da vil utbygger også få anledning til å involvere eventuelle underentreprenører.

Forbefaringen av en enebolig tar fra 3 til 5 timer.

 

 

Ønsker du informasjon om overtakelse?

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.