Ny bolig eller leilighet?

Har du fått det du har betalt for. Vi bistår ved overtakelse og opplever ofte at det er feil/mangler i nye boliger.
Feil fall på balkong som forkorter levetiden på balkong, feil eller manglende fall til sluk iht forskrift, ikke dokumentert utførelse jf forskrift er noe av det vi ofte avdekker.

For å sikre at du/dere får det dere har betalt for. Bør dere ha med en fagkyndig (takstmann) på overtakelse får du/dere overtar ansvaret for boligen/leiligheten.