Byggoppfølging

Ved byggoppfølgning skal en byggekontrollør påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt. Omfang av kontrollen må avklares før oppstart slik at kundens interesse blir ivaretatt best mulig.

Det er viktig å merke seg at tidsforbruk til rapportering av feil og mangler, samt oppfølging av at disse rettes registreres særskilt. Det anbefales at disse kostnader trekkes fra i sluttoppgjøret til leverandøren. Dette ut fra at disse feil skyldes leverandørens manglende og innsparte egenkontroll. På forhånd informeres leverandøren om dette, slik at han tar sin egenkontroll på alvor fra starten.

Det er du som eier som har ansvar for at de forskriftene som var gjeldende da bygget ble oppført er oppfylt. Er det forskriftsmangler ved din bolig, kan man påregne og måtte gi prisavslag til en framtidig kjøper.

Anbefalt tilsyns tider

– Tilsyn ved ferdig mur.
– Tilsyn ved lukket råbygg.
– Tilsyn ved utvendig kledd bygg.
– Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg.
– Tilsyn ved utført membrantetting i våtrom.
– Tilsyn ved malerklart bygg og ved overlevering.

Vi anbefaler at byggoppfølging kombineres med byggelånsoppfølging for å sikre dine interesser og byggverk.

Ønsker du informasjon om byggoppfølging ?

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.