Næringstakst

Ved taksering av næringseiendom eller kombinasjonen næring/bolig, beregnes verdien ut fra dagens leieinntekter, eiendommens potensial /utviklingsmuligheter, tilstand, standard, beliggenhet etc.

For næring med boligdel, vil beliggenhet ha en større innvirkning på verdisettingen. F.eks. vil man kunne forvente en høyere leieinntekt i sentrale strøk, og dette vil virke positivt på eiendommens verdi.

Seksjonering kan ofte være hensiktsmessig når næring er kombinert med bolig, og betyr i prinsippet at eiendommen deles opp i enheter som hver får sitt seksjonsnummer.

Ønsker du informasjon om næringstakst?

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.