ENERGIRÅDGIVNING

Vi kan hjelpe deg med

 • Energirådgivning bolig

 • Energirådgivning borettslag/sameier

 • Energirådgivning næring

 

 

 • Vedlikeholdsplaner

 • Tilstandsanalyse

 • Energi optimalisering

 

 

 

Takstforum Telemark er registrert i Enova

Energirådgivning

 • Enova har virkemidler som kan benyttes både av borettslag og boligsameier, og beboere i disse. Det er viktig å sette seg grundig inn i kriteriene før man begynner en søknads- eller registreringsprosess.
 • Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Enkelte eierseksjonssameier og boligaksjeselskap kan også søke om støtte, men her er det noen forbehold.
 • Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og muligheten for lokal energiproduksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) i egen i bygningsmasse.
 • Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales.  Om borettslaget har utarbeidet en egen vedlikeholdsplan så er det naturlig å ta denne med som en del av vurderingen når man ser på rekkefølgen av tiltak. Hvis det ikke foreligger vedlikeholdsplaner, så kan Takstforum Telemark være behjelpelig med å få utarbeidet dette.

Enova støtteordninger

 Kostander med kartleggingen som kan støttes er:

 1. Dokumenterte kostander for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen.
 2. Borettslagets/boligsameiets egeninnsats for gjennomføringen av kartleggingen. Disse skal ikke dokumenteres, men legges automatisk til som 10% av eksterne påløpte kostnader som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50.000-, kr.
 3. Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostander for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

 

KONTAKT OSS

Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien

Telefon: 35 12 26 60
E-post: post@takstforum-telemark.no

TASKSTFORUM TELEMARK

Takstforum Telemark består av 7 takstmenn som med sin kompetanse og erfaring leverer kvalitet. Vi kan bistå deg/dere med alt innenfor taksering, byggoppfølging og kontroll av bygg i Grenlandskommunene og resten av Telemark.