Høring om endringer i plan- og bygningsloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring. Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsen om kommunens mulighet til å gi unntak fra tekniske krav, for å gi mer forutsigbarhet og likere byggesaksbehandling.

Høringsfristen er 1. september 2019.

Byggesaker dessverre uforutsigbart da blant annet unntak blir veldig forskjellig vurdert fra kommune til kommune, og fra saksbehandler til saksbehandler. En endring vil her kunne bidra til likere behandling av saker, men samtidig vil det bli mindre fleksibilitet.