Alle som skal selge eller leie ut bolig er lovpålagt å energimerke boligen og få en energiattest som legges ved prospektet. Energimerkingen indikerer hvor mye og hvilken type energi som leveres til boligen. Merket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkingen måles etter en matrise med to skalaer, der den ene angir boligens energibehov og den andre angir hvor energien kommer fra.

Skalaen for energibehov angir antall kilowatt-timer bygningen trenger per kvadratmeter for normal bruk, og angis i et karaktersystem som går fra A (best) til G (dårligst).

Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er karakterene A og B kun forbeholdt boliger som passivhus og lavenergiboliger. De fleste boligene som har blitt merket til nå har havnet på en D eller E. Eldre hus uten etterisolering får ofte karakteren G.

Skalaen for oppvarming viser hvor mye av boligen som kan varmes opp med andre kilder enn strøm og fossilt brennstoff, og synliggjøres ved hjelp av en fargeskala fra grønt til rødt. Dersom boligen benytter seg av fornybar energi som varmepumpe, sol eller fjernvarme, blir fargen grønn. Strøm, olje og gass får utslag som rødt.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. En bolig som har høyt energiforbruk med et biobasert oppvarmingssystem kan for eksempel lande på en grønn F.